ÚLTIMOS ESTUDIOS


Estudios


ManualesEstudios anteriores

Si quiere tener acceso a cualquiera de los estudios que se relacionan a continuación, por favor, no dude en contactar con nosotros enviando un correo electrónico a spm@asime.es o llamando al número de teléfono 986 411 504.

 • Métodos de captura de movementos aplicados a avaliación ergonómica de postos de traballo do sector metalúrxico
 • Instrución manexo de cargas con equipos de elevación
 • Instrución de seguridade traballos con plataformas elevadoras de persoas
 • Instrución de seguridade traballos con risco eléctrico
 • Estudo integral preventivo
 • Estudo de siniestralidade nas empresas asociadas
 • Estudo específico de exposición ao ruido de tódolos postos de traballo das empresas asociadas.
 • Estudo específico dos postos de traballo con risco de exposición a fragmentos ou partículas
 • Estudo específico do nivel de cumplimento dos requisitos esenciais de seguridade e saúde nas máquinas e componentes de seguridade das empresas
 • Estudo específico de actividades con risco de explosión
 • Estudo das condicións de seguridade nas instalacións eléctricas tanto fixas como móviles
 • Estudo específico de traballo en altura
 • Estudo específico das disposicións mínimas de seguridade e saúde nos lugares de traballo nas empresas asociadas
 • Exposición a axentes químicos en procesos de soldadura
 • Estudo específico dos postos de traballo con risco de exposición a fragmentos ou partículas
 • Estudo previo para a implantación na empresa da lei 31/1995 de prevención de riscos laborais
 • Procedemento de coordinación de actividades do sector naval
 • Estudo previo de coordinación de actividades do sector naval
 • Estudo de riscos eléctricos no sector naval
Contacte con nosotros

Para cualquier duda o consulta, rellene este formulario y le contestaremos s tan pronto como sea posible.

Escriba el término y pulse enter

X